Maximalizace majetkových účastí

Stávajícím kontrolním akcionářům naše společnost nabízí analýzu a kompletní realizaci kroků vedoucích k maximálnímu navýšení majetkové účasti v akciové společnosti, kde část akcií je rozptýlena mezi drobnými akcionáři.

Provedeme analýzu stávající situace s ohledem na historický vývoj, doporučení nejvhodnějšího postupu s uvedením předpokládaných výsledků a jeho následnou realizaci.

Mezi nejčastěji používané kroky patří zejména:

- veřejný návrh smlouvy (nabídka převzetí) uveřejněný v denním tisku,
- veřejný návrh smlouvy (nabídka převzetí) formou písemného oznámení akcionářům,
- veřejný návrh smlouvy (nabídka převzetí) formou osobního oznámení akcionářům našimi zástupci na jejich adrese s možností platby kupní ceny v hotovosti,
- individuální nákup akcií od významnějších akcionářů,
- přeměna podoby akcií ze zaknihované na listinnou s veřejnou dražbou nepřevzatých akcií,
- převod jmění na hlavního akcionáře,
- smlouva o fúzi,
- ovládací smlouva.

Ve všech případech zajistíme kompletní realizaci veškerých souvisejících činností, tj. například:

- stanovení přiměřené nabídkové ceny akcií,
- zpracování znaleckého posudku k ceně akcií (ve stanovených případech),
- příprava příslušné časti valné hromady (je-li potřeba),
- zpracování textu veřejného návrhu (nabídky převzetí) dle zákona, příp. dalších dokumentů,
- oznámení příslušným orgánům cílové společnosti,
- oznámení České národní bance a další kroky vedoucí k získání souhlasu České národní banky s nabídkou převzetí (ve stanovených případech),
- zveřejnění veřejného návrhu (nabídky převzetí), příp. zveřejnění záměru učinit nabídku převzetí,
- písemná nebo osobní nabídka akcionářům společnosti a související činnosti,
- informační linka pro akcionáře,
- převody akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů (prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo banky),
- finanční vypořádání obchodů (prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo banky),
- předávání listinných akcií akcionářům,
- vyplácení doplatků,
- organizace veřejné dražby,
- poradenství ke všem souvisejícím problémům.

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku si vyžádejte podrobné informace, ceník služeb či cenovou nabídku a návrh smlouvy.

 
zpět na přehled