Nabídka převzetí, veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

Naše společnost nabízí poradenství při realizaci povinné i nepovinné nabídky převzetí či veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, a to jak u kótovaných akcií, tak i nekótovaných akcií.
Nabídku převzetí nebo veřejný návrh smlouvy o koupi akcií se provádí zejména v těchto případech:

 • získání rozhodného podílu na společnosti přijaté k obchodování na regulovaném trhu,
 • ostatní povinné nabídky převzetí (vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu, omezení převoditelnosti akcií, atd.),
 • nabídka na odkoupení,
 • dobrovolná nabídka převzetí za účelem ovládnutí společnosti,
 • konkurenční nabídka převzetí,
 • dobrovolná nabídka převzetí za účelem zvýšení podílu na společnosti,
 • dobrovolný veřejný návrh o koupi akcií v ostatních případech (snížení počtu drobných akcionářů, atd.)

Provedeme analýzu, doporučení vhodného postupu, vč.  veškerých souvisejících činností, tj. zejména:

 • stanovení přiměřené nabídkové ceny akcií,
 • zpracování znaleckého posudku k ceně akcií (ve stanovených případech),
 • zpracování textu veřejného návrhu (nabídky převzetí) dle zákona,
 • oznámení příslušným orgánům cílové společnosti,
 • oznámení České národní bance a další kroky vedoucí k získání souhlasu české národní banky s nabídkou převzetí (ve stanovených případech),
 • zveřejnění veřejného návrhu (nabídky převzetí), příp. zveřejnění záměru učinit nabídku převzetí,
 • písemná nebo osobní nabídka akcionářům společnosti a související činnosti (v případě zájmu),
 • informační linka pro zájemce o přijetí návrhu,
 • převody akcií ve Středisku cenných papírů - prostřednictvím spolupracujícího licencovaného subjektu,
 • finanční vypořádání obchodů - prostřednictvím spolupracujícího licencovaného subjektu,
 • poradenství ke všem souvisejícím problémům.

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku si vyžádejte podrobné informace  či cenovou nabídku a návrh smlouvy.zpět na přehled