Přeměna podoby akcií ze zaknihované na listinnou

Pro emitenty zaknihovaných akcií naše společnost nabízí poradenství při přeměnu podoby akcií ze zaknihované na listinnou. Tento krok bývá většinou realizován buď v souvislosti s optimalizací nákladů (poplatky CDCP) nebo v souvislosti s optimalizací vlastnické struktury společnosti.

Zajistíme kompletní realizaci uvedené procedury, tj. zejména:

- analýzu stavu, návrh vhodného postupu a zpracování podrobného harmonogramu,
- příprava příslušné části valné hromady (návrh na změnu stanov, návrh usnesení VH),
- oznámení a komunikace s Českou národní bankou, Centralním dopozitářem cenných papírů,
- zrušení emise v Centrálním depozitáři cenných papírů,
- zajištění tisku listinných akcií,
- předání akcií akcionářům (vč. dodatečného předávání) - prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry nebo banky,
- příp. informační dopis akcionářům,
- příp. kompletní zajištění veřejného odkupu akcií,

Tj. zejména:

-zpracování textu návrhu dle zákona,
-zveřejnění textu dle zákona a stanov společnosti,
-písemná nabídka akcionářům (dohromady s informačním dopisem),
-finanční vypořádání obchodů (prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry nebo banky),

- informační linka pro akcionáře,
- poradenství a právní servis,
- veřejná dražba nepřevzatých akcií.

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku si vyžádejte podrobné informace, ceník služeb či cenovou nabídku a návrh smlouvy.

 
zpět na přehled